Force Resource Pack to server!

Nejšpíše si byl kicknut ze serveru kvůli odmítnutí instalace Resource Packu!

Manuální instalaci zahájíš stažením zde přiloženehé souboru

po té si vlezeš do složky Roaming (.minecraft) skrze %appdata%

a do složky Resource pack vložiš tento .zip soubor