Pravidla portálu Fajnuj MC

pravidla se můžou během jejich platnosti kdykoliv zmenit či upravit.

dávejte si prosím pozor…

Webové stránky

Pravidla pro webové stránky vezmeme stručně a jednoduše;

►Žádné spamy

►Žádný vulgarismus

►Způsob vyjadřování na rozumné úrovni

Minecraft server

Na našem serveru, dbáme na jednoduchá, ale striktně dodržována pravidla, která při porušení budou mít aktivní sančkní systém! Pravidla jsou v celku jednoduchá; server Fajnuj MC je přátelský soukromý server, který přijímá vybráné lidi na základě odeslaného forumáře, který posuzuje přímo administrátor, tudíž na něm nejsou žádné ochrany typu residence atp. a proto primárné platí, žádné ničení cizích staveb bez vědomí majitele dané stavby. Jinak řečeno „Dont griefing“! Dále platí vzájemný respekt, který by měl být naprostou normalitou i v našem životě.

Pro nevášnivé čtenáře stručně:

► Žádné ničení staveb bez vědomí majitele dané stavby

►Chování na rozumné úrovní

►Vzájemný respekt (chovejte se tak, aby vám to všem bylo navzájem příjemné…)

Pří nedodržování pravidel

bude aplikován sankční systém, který je sepsaný níže

TeamSpeak 3 server

Pro TeamSpeak 3 server budou platit prakticky to samé, co pro webové stránky! Samozřejme platí to samé nejen pro text, ale i pro mluvené slovo!


Sankční systém pro pravidla

Sančkní systém zní následovně;

Na webových stránkách to bude velmi stručný:

•Při prvním porušení > Písemné pokárání

•Při druhém porušení > Písemné pokárání s varováním

•Při třetím porušení > IP-BAN na celý portál Fajnuj MC vč. jeho podslužeb a smazání veškerých osobní údajů vč. smazání všech účtů!

Při porušení jakéhokoliv pravidla pro Minecraft server:

•Při prvním porušení: Písemné pokárání

•Při druhém porušení: „TEMP“ BAN na 1 den

•Při třetím porušení: „TEMP“ BAN na 3 dny

•Při čtvrtém porušení: IP-BAN

Pří porušení pravidel na TeamSpeak serveru:

•Při prvním porušení: Pokárání slovní/písemnou formou

•Při druhém porušení: KICK+Pokárání slovní/písemnou formou

•Při třetím porušení: BAN/IP-BAN