Příkazy

Tento server má celkem rozmanité vychytávky, tak se s nima seznámíme;


/time – zobrazí aktuální herní čas

/info – základní informace o stavu serveru

/blocks – převede všechny ingoty v inventáři na blocky

/spawn – Teleport na místo prvního připojení

/tpa <nick hráče> – odeslání žádosti o teleport na zadaného hráče

SOUVISEJÍCÍ: -> /tpaccept – přijetí žádosti o teleport

-> /tpadenny – odmítnutí žádosti o teleport

/trade <nick hráče> – obchodování s hráčem

SOUVISEJÍCÍ: -> /trade ac??? – přijetí žádostí o obchodování

-> /trade den???– odmítnutí žádosti o obchodování